Základní kurz potápění OWD

Základní potápěčský kurz OWD

Kurz potápění pro začátečníky OWD - Open Water Diver. Po absolvování kurzu potápění obdržíte potápěčskou kvalifikaci OWD, se kterou se můžete potápět do maximální hloubky 18 metrů.

owd potápěč

Kurz se skládá z teoretické výuky, nácviku v bazénu a ponoru v otevřené vodě.

Teorie

Je rozdělena do šesti částí, ve kterých se budete seznamovat se základními informacemi a principy, které musí znát každý potápěč. Výuka je doprovázena videoprojekcí a je zakončena studijními otázkami, které slouží k tomu, zda jste pochopili základní informace výuky.

Nácvik v bazénu

Skládá se z pěti bloků, ve kterých budeme procvičovat potápěčské techniky, dovednosti a uplatňovat znalosti z hodin teorie. K ukončení nácviku v bazénu je potřeba správně a bezpečně provést požadované cviky.

Ponory na otevřené vodě

Je poslední část kurzu, která se skládá z pěti bloků. Uplatníme zde všechny nově nabyté znalosti a zkušenosti z předcházejících lekcí. A ocitneme se ve skutečném potápěčském prostředí. Po úspěšném zakončení výcviku se z Vás stávají samostatní potápěči.

  • Cena kurzu: 11.900,- Kč

Cena zahrnuje: výukový materiál – učebnici v elektronické verzi, potápěčský deník, vstupné do bazénu, zapůjčení potápěčské výstroje, plnění lahví vzduchem, výuku na učebně s videoprojekcí a certifikační kartu.

Pro Vaši cestu potápěním si můžete rozšířit odbornost o další specializační kurzy.