Normoxic Trimix

Normoxic Trimix - 4. stupeň technického potápění

Helium může být použito pro úplné a efektivní řízení kyslíkové expozice proti úninkům před hloubkovým opojením. Je mnoho situací, kde podmínky prostředí nebo složité cíle ponoru vyžadují nejvhodnější výkon potápěče.

Čtvrtá část vám pomůže porozumět výhodám přidávání Helia do směsí dýchacích plynů. Naučíte se rozdíl mezi Normoxickou a Hypoxickou směsí a jak se přidání Helia odrazí na plánovaných procesech ponorů. Procedury ve vodě pro Normoxický Trimix jsou téměř identické jako ty, jež jste se učili v Dekompresních procedurách. Budete používat až 30% He ve vašem hlavním plynu a 50% až 100% EAN pro dekompresi.

Získáte cenné zkušenosti a provedete cvičné ponory do hloubky 60 m. Provádí se 4 ponory.

Požadavky:

  • min. 18 let, specializace Deep Diving, Stress & Rescue, komplet XR, Advanced Open Water Diver, Science of Diving, TechXR Advanced Decompression procedures, Oxygen provider
  • 10 registrovaných dekompresních ponorů, minimálně 75 registrovaných ponorů, 30 hlubších než 30 metrů
  • Cena kurzu: 9.000,- Kč

Cena obsahuje: kompletní teorii, 4 ponory na otevřené vodě, certifikaci

Cena neobsahuje: zapůjčení kompletní stage lahve, kompletní manuál TXR pro všechny technické kurzy (5.000,- Kč) a plyny