Stres a záchrana (Stress & Rescue)

Stres a záchrana (Stress & Rescue Diver)

Tento kurz je určen pro potápěče s dosaženou úrovní výcviku OWD a více nebo ekvivalentu v jiném výukovém systému. Cílem výcviku je, abyste byli schopni reagovat v případě ohrožení svojí osoby nebo při pomoci jiným potápěčům. Výuka je zaměřena na rozpoznání stresů, ať již fyzických nebo psychických, podrobnější popisy správné konfigurace vlastní výstroje až po výcvik samostatné záchrany, jak pod vodou, tak na hladině.

stres a záchrana při potápění

Kurz se skládá ze dvou částí.

Kurz první pomoci

V této části se učíte poskytovat všeobecnou první pomoc. Kurz je lektorován pracovníky Červeného kříže, délka kurzu je 4 hodiny.

Samotný Rescue kurz

Ten se skládá ze 2 částí. Šesti teoretických bloků a šesti praktických modulů v bazénu a otevřené vodě. Teorie je doprovázena videoprojekcí, praktický výcvik je prováděn v bazénu s následným ukončením na otevřené vodě.

  • Cena kurzu: 8.700,- Kč

Cena zahrnuje: kompletní výuku, knížku Stress & Rescue v českém jazyce, tabulku neurotestu, vstupné do bazénu, možnost zapůjčení potápěčské techniky, plnění lahví vzduchem, zdravotnický materiál použitý při výuce, certifikaci.