Střední Egypt, potápění na Salem Express

Střední Egypt, potápění na Salem Express

Orientační program

potápění Salem Express
Fotografie na Mapy Google

1. den: sraz účastníků safari na letišti v Praze, odbavení. Po příletu do Hurghady transfer z letiště na loď. Ubytování, seznámení se s lodí, oběd, informační schůzka. Odjezd na kontrolní ponor na útes Shaab Abu Ramada je to mělká lokalita na první kontrolní ponor. Po skoku z lodi a vyvážení se potopíme do max. hloubky 10 a míjíme stěnu útesu po levé nebo pravé straně. Na ponoru je zajímavá maketa žraloka na podstavci. Možnost nočního ponoru. (Můžete zde spatřit rejnoky, perutýny a různé druhy korálových ryb).

Pokud nedostanem povoleni k vypluti do místní policie hned první den (což je nadstandartní) zůstane nám spoustu času na odpočinek po letu a návštěvu Hurgády.

2. den: podle okolností závysejících na 1 dni buď odjezd na  Abu Ramada a zde kontrolní ponor a poté přesun na lokalitu Seven Tovers - Tobia Arba a nebo rovnou v ranních hodinach přesun na tuto lokalitu.

Tato lokalita je jedna z nejkrásnějších lokalit u Safágy.  Na lokalitě z maximální hloubky 16 metrů vyrůstá 5 věží v těsné blízkosti. Pokud začnete počítat věže, pak z lodi před ponorem vypadají jako by jich bylo 7. Většinou zde provádíme dva denní a jeden noční ponor. Zde budeme kotvit přes noc. (Můžete v této lokalitě potkat běžné druhy korálových ryb, olihní, chobotnice, hadovce, murény, rejnoky, kraby, napoleóny, ježíky, ale i žraloky bělocípé a listovce).

3. den: v ranních hodinách přejezd k vraku Salem Express.
Salem Express patří k nejznámějším vrakům Rudého moře. Dne 11.12.1991 se loď potopila po nárazu v plné rychlosti do útesu a přibližnjě za 5 minut klesla ke dnu. Na palubě tehdy bylo kolem 700 osob. Podařilo se ale zachránit jen 180 lidí a pro zbytek (téměř 1600) osob se stala loď ocelovou hrobkou.

Salem Express

Vrak je dlouhý cca 100 metrů a leží na pravoboku v hloubce od 10 do 31 metrů.
Ponory se většinou provádí dva. Při prvním obeplavete vrak lodi z vnějšku a při druhém můžete nahlédnout podrobněji do některých útrob vraku. Salem má neobvyklou atmosféru na rozdíl od jiných dříve potopených vraků.

Po prozkoumání Salemu se přesuneme na nejdelší útes v této lokalitě Shaab Sheir kde můžete udělat více ponorů.
Na západní straně začíná majákem a na východní straně končí dvěma samostatnými útesy. Jeho stěna je ze severní strany bohatě porostlá měkkými a tvrdými korály. Jižní strana je jen velmi málo bohatá nakorály, zato na některých místech najdete jeskyňky s převisy. Na útesu je také několik zbytků safari lodí, které nezvládly u kotvení náhlou změnu směru větru.
Z lodi nebo člunu obeplouváte několik větších korálových věží vyrůstajících z hloubky okolo 20 metrů. Lokalita je krásná svými soutěskami a jeskyňkou, která Vás dovede až na korálové pole na severní straně. (Potkáme zde murény, bodloky, papouščí ryby, trnuchy).
Těsně od kotvicí lodě je v hloubce 22 metrů vrak safari lodě s obrovskou murénou jávskou. Lokalita je vhodná i pro začátečníky.

Salem Express

4. den: v ranních hodinách přejezd na Abu Kafan. Patří k nejkrásnějším útesům, který najdeme v okolí Safági. Velký útes oválného tvaru směřuje ze severu na jih. Na těchto stranách jsou písčitá plata, na kterých vyrůstají menší věže, bohatě porostlé měkkými a tvrdými korály. Východní a západní strana útesu dosahuje hloubek přes 40 metrů. Loď je za příznivých povětrnostních podmínek zakotvena na jižní straně, kde je kryta před vlnami. Ponory můžeme absolvovat přímo z lodi nebo ze člunu jako proudový ponor. Podle síly proudu začínáme od začátku severozápadní stěny nebo od středu. Občas se proudy mění, proto je doporučována signální bóje. (Na lokalitě můžete potkat, kromě běžných druhů korálových ryb, také žraloky, siby, manty a hejna barakud. Ponory na této lokalitě patří k náročnějším).

Dalším velmi příjemným překvapením na jižní cestě z Hurgády je vrak lodi Poseidonia, vzdálený asi 2 kilometry od Salem Expresu na severní straně útesu Shaab Sher.
Vrak leží převrácen téměř na vrchní palubě v hloubce od 7 do 18 metrů. Trajekt, původně určený pro přepravu pasažérů, měří cca 120 metrů a je nejdelším v této oblasti. V jedné z otevřených palub spatříte na stropě mnoho záchranných vest.  Stáří vraku se odhaduje na cca 7 let.

5. den: uskutečníme ponory na Panorama reefu je to legendární útes vystupující z obrovské hloubky okolo 340 metrů. Velký útes se skládá z několika plat, kdy nejkrásnější z nich je na severní straně a největší na jižní. Severní plato začíná ve 20 m a končí okolo 40 metrů. Zde začíná nejčastěji proudový ponor, kde můžete pozorovat hejna barakud, kranasů, tuňáků, žraloky a při štěstí rejnoky a manty. Plato je bohatě porostlé měkkými a tvrdými korály na jedné velké a několika malých věžích. Útes obeplouváte po pravé straně s proudem v zádech, kde se střídá hrana okolo 25 metrů s téměř rovným srázem. Zde můžete potkat napoleony, žraloky, chňapaly a jiné pelargické ryby.

zkušební ponor

Pod kotvícími loděmi na jižní straně je velké plato od 18 do 30metrů. Většinou na tomto okraji plata se uskutečňují hloubkové ponory do 40 a více metrů, pro potápěče s TMX směsmi. Stěny útesu jsou překrásně porostlé do hloubky 10metrů, s nesčetnými sasankami plnými klaunů a sapínů.
Výborná viditelnost na této lokalitě, padající stěny do modrých hloubek, se Vám na dlouho zaryje do paměti.
Odpolední a noční ponor uděláme na Middle reef  je to mělký útes vhodný na noční přespání.
Jihovýchodní strana je překrásně porostlá tvrdými korály a patří k nejkrásnějším místům v celém Rudém moři. Proudový ponor se začíná na východní straně skokem ze člunu. Ve směru k lodi se necháte unášet proudem v hloubce mezi 5-10 metry a kocháte se obrovskými koloniemi různých druhů korálů. V malé hloubce míjíte soltýny, kranasy a sapíny. Těsně pod hladinou pozorujete jehlice Chorán a občas i zvědavou karetu.

potápění

6. den: Pokud je skupina nakloněna na vrakové potápění, jede se na Black Line. Vrak se nachází v blízkosti suchého doku jižně od Safágy. Bojka se sestupovým lanem vede do středu lodi. Loď leží na levoboku, přídí na 260 stupních v hloubce od 17 do 34 metrů. Loď má délku 108metrů a na výšku 22 metrů od lodního šroubu po kapitánský můstek. Na některých místech je porostlý měkkými korály. K místním obyvatelům patří rejnoci – trnuchy, metaříci a netopýrníci. .

Abu hashish získal svoje jméno po pašerácích Hašiše, kteří se před léty v této oblasti zdržovali. Hloubka od 12 do 16 metrů je ideálním terénem pro začátečníky, ale i pokročilé. Lokalita se skládá z několika větších útesů a množství malých na vnější straně a vraku bývalé safari lodě, která leží v hloubce 14 metrů. Na písčitém dně, místy pokrytém stolovými korály spatřit ploštěnce dlouhohlavého(krodýlí rybu), ropušnice, jěžíky, murény a jiné typické zástupce v této oblasti.
Na jižní straně padá pozvolná stěna do hloubky okolo 30 metrů.

Rozlučková párty na lodi s posádkou. Možnost nočního ponoru.

Napoleon

7. den: Dva poslední ponory před odletem se dělají na lokalitách blízkých Hurgády.
Nejvyhlášenější místo na potápění se nachází na jiho - východě od ostrova Malý Giftun v Národnom parku Giftun. Lokalita je považovaná za těžší a nejzajímavější na proudové ponory v okolí Hurgády. Stěna ostrova padá do velké hloubky, kde je rozdělena nejprve převisem a později prvním a druhým platem. Mohou vás zde zastihnout silné proudy, které většinou od severu přinášejí potravu pro korály a korálové ryby. Proto je toto místo jedním z nejbohatších na podmořský život.

Malý Giftun

Ponor se provádí skokem ze zodiaku a jelikož stěna je několik set metrů dlouhá, musí se místo výskoku skupiny naplánovat dle spotřeby a zkušeností potápěčů. Většinou se začíná u policejní stanice, kde se ponoříme na okraj prvního plata do 30 metrů. Plato je pokryté měkkými a tvrdými korály. Na stěně mezi prvním a druhým platem v hloubce od 20 do 30 metrů se nachází několik desítek fantastických velkých měkkých korálů - Gorgónií - Rohovitek. Druhá plošina je v hloubce do 20 metrů a její stěny jsou od hladiny bohatě porostlé měkkými i tvrdými korály. Dvě jeskyně a množství úkrytů na stěně nabízí k pozorovaní murény, krokodýlí ryby, velké kanice hnědoskvrné, různé hejna klipkovitých ryb, chňapali a třeba zde potkáte i karetu, která si právě pochutnává na měkkém korálu či sasance nebo dokonce spícího leopardího žraloka.

Připlutí do Hurghady, individuální volno - možnost nákupů suvenýrů.

8. den: v ranních hodinách transfer na letiště, odbavení, odlet z Hurghády, přílet do Prahy.

Tento program je pouze orientační. Může být změněn na základě dohody účastníků akce, vlivem povětrnostních podmínek nebo z rozhodnutí kapitána lodi a potápěčského průvodce!

Jsme vedeni jako cestovní agentura. Z tohoto důvodu jsou některé platby směřovány přímo na naše hlavní partnery. Veškeré informace obdržíte vždy na srazu účastníků.

Shaab Abu Ramada Seven Towers, Tobia Arba Panorama reef Middle reef Malý Giftun