Jižní Egypt, St. John's & Abu Fandira

Jižní Egypt, St. John's & Abu Fandira

abu fandira

Nádherné potápění v nejjižnější části Rudého moře - v oblasti St. Johns a ještě jižněji položené Abu Fandira. Tato donedávna neznámá oblast se stala v posledních letech velmi oblíbená nejen díky bohatým a téměř nedotčeným korálovým útesům, ale hlavně díky častému výskytu žraloků šedých, dlouhoploutvých i kladivounů. Zde máte také největší šanci spatřit manty, a to často z bezprostřední blízkosti.

Orientační program

1.den: sraz účastníků safari na letišti v Praze, odbavení. Po příletu do Marsa Alamu transfer z letiště na loď. Ubytování, seznámení se s lodí, oběd, informační schůzka. Pokud se podaří vyřídit povolení pro vyplutí, odjezd na kontrolní ponor na Shaab Claude El Malahi - v této lokalitě jsou podmořské tunely, jeskyně, trhliny, a to vše v malých hloubkách. Možnost nočního ponoru.

V případě, že dostaneme povolení k vyplutí až na pondělí individualní program - odpočinek na lodi, prohlídka města, koupání na pláži atd.

2.den: ranní ponor, odjezd na Shaabu Mahsour (lokalita porostlá gorgoniemi a měkkými koráli, možno spatřit hejna ryb, želvy a manty atd.). Přejezd na útesy St. John - rozlehlá lokalita dlouhá 21 km a široká 13 km, skládající se z atolů a útesů vystupující z obrovské podmořské plošiny, nacházející se cca 20 km jižně od Zabargadu. V této lokalitě se můžete často setkat se žraloky lagunovými a spanilými, příležitostně můžete narazit na kladivouny a žraloky dlouhoploutvé. Potápění na útesu Abu Basala - tento útes je ve tvaru podkovy. Jeho stěny vytváří mnoho převisů a mělčích jeskyní. Stěny postupně přechází v mělké korálové zahrady. Možnost nočního ponoru.

3. den:  ranní a polední ponor na útesu  Habili Ali - je to útes zvedající se z velké hloubky kruhovitého tvaru, končící cca 2 m pod hladinou. Plochý vrchol je porostlý tvrdými korály, zatímco kolmé stěny jsou porostlé gorgoniemi a měkkými koráli. Na této lokalitě s  velkou pravděpodobností potkáme žraloky útesové a šedé, barakudy, napoleony, tuňáky, různé druhy korálových ryb.

potápěčské zájezdy egypt

Pokud nám bude štěstí přát, můžeme potkat manty a kladivouny. Odpolední ponor bude na útesu  Gotta Um Aruk - lokalita plná vysokých korálových věží a homolí, které tvoří nádherné bludiště u hlavního reefu. Možnost nočního ponoru.

4. den: přejezd v ranních hodinách na Habili Ghafar  - útes ve tvaru kužele vynořující se z velkých hloubek a končící 4 m pod hladinou. Na této zajímavé a náročné lokalitě také polední ponor. Na těchto ponorech opět můžeme potkat žraloka šedivého, žraloka dlouhoploutvého, ale také kladivouna a můžeme pozorovat měkké a tvrdé korály. Odpolední ponor plánujeme na Shaab Farag - je to další kruhový útes v této oblasti, na jižním cípu dominují obrovské převisy, zatímco východní stěna nabízí síť jeskyní, které jsou navzájem propojeny krátkými tunely. Blízko nich najdete velké pole sasanek s klauny.

5. den: přejezd na novou lokalitu  útesů Abu Fandira (N22°54.489' E036°13.801') - pouhých 20 km severně od hranice Súdánu. Jsou to nedotčené útesy, kde najdete některé fantastické potápěčské lokality. Jedná se o plochu 36 km2 s neuvěřitelně rozmanitými korálovými atoly a útesy.

potápěčské safari

Tento útesový systém má více než 10 známých potápěčských lokalit a mnoho dalších, které jsou neprozkoumané a čekají na své objevení.

Náš ranní a odpolední ponor bude na lokalitě Habily Abu Fandira - tato oblast je plná věží, jeskyněk, průplavů. Je možné pozorovat neščetné druhy měkkých a tvrdých korálů, ale také velká hejna barakud, tuňáků a mnoho druhů korálových ryb a dalších živočichů. To vše je díky odlehlosti od běžných potápěčských tras v neporušeném a zachovalém stavu. Odpolední ponor na Shaab Abu Fandira, kde je možné absolvovat i noční ponor.

6. den: ranní a polední potápění v lokalitě Gotta Abu Fandira a Eruk Saleh jsou rájem v Rudém moři plné barev a života. Krásně členité terény s jeskyněmi, velkými hejny ryb, výskytem tuňáků, občas i šedých útesových žraloků či mant, scorpionfish, stonefish, perutýnů, velkých murén). Odpolední ponor na St. Johns Cave Reef/ Umm Chararim - jedinečné potápění na útesu protkaném labyrintem tunelů, jeskyní a průplavů. Pro fotografy možnost pořízení fantastických fotek s hrou světla a stínu.

st johns

7. den: ranní ponor na útesu Shaab Swaer - je to malý útes vynořující se z hlubin, který lze obeplavat během jednoho ponoru. Západní stěna útesu je zdobená obrovskými gorgoniemi, východní a severní stěny jsou porostlé především barevnými měkkými koráli. Ze žraloků se zde nejčastěji vyskytují klasičtí útesoví, dlouhoploutví, šedí i kladivouny. Polední ponor na  Erg Abu Diab - je to štíhlá věž vyčnívající z velkých hlubin až k hladině. Její stěny jsou porostlé měkkými i tvrdými korály, a je zde opět možnost setkání s útesovými, bělocípýmí či šedými žraloky. Především v letním období se zde objevují hejna kladivounů.

Odpolední ponor na Sataya (Dolphin Reef) – místo proslavené častým výskytem delfínů, ale i mnoha dalších druhů velkých ryb, napoleoni, barakudy, murény, popř. i žraloci či tuňáci. Navečer příjezd do přístavu Hamata. Zde podle variant nocleh na lodi nebo přesun do hotelu u Marsa Alam.

8. den: v poledních hodinách transfer na letiště, odbavení, odlet z Marsa Alam a přílet do Prahy.

Tento program je pouze orientační. Může být změněn na základě dohody účastníků akce, vlivem povětrnostních podmínek nebo z rozhodnutí kapitána lodi a potápěčského průvodce!

Jsme vedeni jako cestovní agentura. Z tohoto důvodu jsou některé platby směřovány přímo na naše hlavní partnery. Veškeré informace obdržíte vždy na srazu účastníků.

St. John's reef Habili Ali Shaab Swaer Habili Ghafar Abu Fandira